top of page

SLUŽBY

REVIZE, KONTROLY A ZKOUŠKY PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

VYPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH ŘÁDŮ

STAVEBNÍ A TECHNICKÝ DOZOR

PROJEKTOVÁ ČINNOST, KONZULTACE

PLYN

  • Zabýváme se revizemi, kontrolami a zkouškami domovních plynovodů (F1) a plynových spotřebičů o výkonu do i nad 50 kW (G1, G2), tj. také kotelnami. ​

  • Vypracujeme Vám místní provozní řád a revizní knihu pro plynárenská zařízení (např. pro kotelny).

  • Zajišťujeme montáže a opravy plynových zařízení včetně jejich uvedení do provozu.

STAVEBNICTVÍ

  • Opřeni o mnohaleté zkušenosti z oboru stavebnictví nabízíme stavebníkům a investorům stavební a technický dozor (prováděný autorizovaným inženýrem) při realizaci staveb, ať už svépomocí, či realizační firmou, a také drobné projektové práce (rodinné domy, kontaktní zateplovací systémy, rekonstrukce střech apod.).

  • Dále také nabízíme možnost konzultace při řešení projektové dokumentace, výběru zhotovitele, kontroly finančního plnění, tvorby smluv se zhotoviteli, technické kontroly nemovitosti atd.

  • Naše služby můžete například využít při stavbě rodinného domu, opravě střechy, realizaci kontaktního zateplovacího systému, výměně oken, sanaci objektu apod.

PŮSOBIŠTĚ

  • Karlovarský kraj, Plzeňský kraj, Ústecký kraj

kontakt
bottom of page